Vés al contingut

Condicions generals de compra

0. OBJECTE

Les presents Condicions Generals regulen l’adquisició dels productes oferits en el lloc web casafigols.com, del que és titular EMBOTITS CASOLANS DE MONTMAJOR CASA FIGOLS SL (d’ara endavant, CASA FIGOLS).

L’adquisició de qualssevol dels productes comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sens perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser d’aplicació en adquirir determinats productes.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels productes oferts.

1. IDENTIFICACIÓ

EMBOTITS CASOLANS DE MONTMAJOR CASA FIGOLS SL, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

 • La seva denominació social és: EMBOTITS CASOLANS DE MONTMAJOR CASA FIGOLS SL
 • El seu nom comercial és: CASA FIGOLS
 • El seu CIF és: B60370467
 • El seu domicili social és a: Plaça del Mercat, 6 – 08612 Montmajor – Barcelona
 • Està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 2654, Foli 0202, full/Dup 100771, Secció general prov. BCN inscripció 1a


2. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i CASA FIGOLS es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3.PRODUCTES

Els productes oferts, en casafigols.com juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen en pantalla.

CASA FIGOLS es reserva el dret de decidir, en cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, CASA FIGOLS podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix, CASA FIGOLS es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualssevol dels productes oferts.

Una vegada dins de casafigols.com, i per accedir a la contractació dels diferents productes, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en casafigols.com

4.DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

PRODUCTES

CASA FIGOLS pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través de casafigols.com. No obstant això, en el cas que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si aquest s’hagués esgotat, s’informarà al client mitjançant el compte de correu electrònic que va utilitzar durant la seva compra el més aviat possible.

De no trobar-se disponible el producte, i havent estat informat d’això al consumidor, CASA FIGOLS podrà subministrar un producte de similars característiques sense augment de preu, cas en el qual, el consumidor podrà acceptar-lo o rebutjar-lo exercint el seu dret de desistiment i resolució del contracte.

En cas d’indisponiblitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució pel client, el reemborsament prèviament abonat, s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que va utilitzar en la seva compra.

Si CASA FIGOLS es retardés injustificadament en la devolució de les quantitats abonades, el consumidor podrà reclamar el doble de la quantitat endeutada.

5.PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per realitzar qualsevol compra a casafigols.com, cal que el client sigui major d’edat.

Els passos a seguir per realitzar la compra són:

 1. Seleccioni els productes que desitja afegir al carretó.
 2. Quan acabi, accedeixi al seu carretó per comprovar la seva compra.
 3. Afegeixi o elimini productes a la seva conveniència.
 4. Un cop hagi acabat, accedeixi al procés de pagament, i si s’escau, enviament.

El client podrà accedir a les seves compres anteriors accedint al seu compte d’usuari.

Així mateix, és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per CASA FIGOLS per correu electrònic.

OBSERVACIONS

Podrà sol·licitar també còpia de les seves factures si ho sol·licita en el correu electrònic d’atenció al client obrador@casafigols.com

FACTURACIÓ

A aquest efecte, el client consent que aquesta factura se li remeti en format electrònic. El client la rebrà en el seu compte de correu electrònic, una vegada confirmada la compra. Podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment enviant un correu electrònic al correu d’atenció al client per rebre la factura en paper.

6.ENTREGA

PRODUCTES

La comanda serà lliurada al domicili designat pel client en el moment de la contractació segons la modalitat escollida.

Sobretot, revisa tots els camps amb la informació d’enviament abans de pagar. Si detectes un error després del pagament, envia un e-mail a obrador@casafigols.com abans que surti la teva comanda.

La direcció d’entrega no ha de ser la mateixa de la de facturació o de la que figuri en el registre, pot enviar a adreces diferents.

Si en rebre la comanda detectes alguna anomalia, avisa’ns al més aviat possible a obrador@casafigols.com perquè puguem solucionar la incidència.

FORMES I TERMINIS D’ENTREGA

L’enviament es realitza mitjançant agència de transport:

El termini d’entrega és en transport frigorífic, a partir del moment de recepció del correu electrònic de confirmació de comanda, és de 48/72 hores.

En ocasions, segons quines zones o segons puntes de treball, les comandes poden trigar una mica més, però sempre tindràs informació de la situació de la teva comanda.

L’àmbit d’entrega recull les zones següents:

Enviaments Comarca Berguedà:

Despeses d’enviament gratuïtes per a compres superiors a 30 €. Per comandes inferiors a 30 € el cost dels ports és de 3 €

Enviaments Resta de Catalunya:

Despeses d’enviament gratuïtes per a compres superiors a 50 €. Per a comandes inferiors a 50 €, el cost dels ports és de 8 €

Enviaments per a Espanya i Portugal (Península):

Despeses d’enviament gratuïtes per a compres superiors a 100 €. Per a comandes inferiors a 100 €, el cost dels portes és de 12 €

Per a enviaments a Balears, Canàries, Ceuta, Melilla o Comunitat EU consultar amb la nostra atenció al client obrador@casafigols.com

7.PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels productes que de casafigols.com vindran expressats en euros llevat que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, llevat d’error d’impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.

PRODUCTES

Els preus finals de tots els productes, (i en el seu cas, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) junt amb les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflecteixen en cadascun dels articles que apareixen en el catàleg de casafigols.com.

 • Els productes tenen l’IVA inclòs.
 • El tipus d’IVA és del 10%
 • Despeses d’enviament: es poden consultar al punt núm. 6 Entrega de productes.

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

8.FORMES DE PAGAMENT veure a la web

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

 1. Per targeta de crèdit o dèbit

Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament.

 • Targeta de crèdit (VISA, MasterCard, American Express)
 • Targeta dèbit (4B o 4B Maestro)


9.POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, llevat dels previstos en l’article 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable entre d’altres a:

 • El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després de l’entrega.
 • El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.


PRODUCTES

El client disposarà d’un termini màxim de 3 dies naturals des del dia de la recepció del bé o producte sol·licitat per informar a CASA FIGOLS sobre el seu desig de desistir del contracte.

El desistiment implica que, CASA FIGOLS procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment triat pel client per al seu abonament (sempre que el producte adquirit no estigui dins de les excepcions indicades anteriorment).

Durant aquest període, el consumidor comunicarà a l’empresari la seva decisió de desistir del contracte omplint per a això el formulari que es troba al final d’aquest document i enviant-lo a l’adreça de correu electrònic de CASA FIGOLS.

CASA FIGOLS comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció d’aquest desistiment.

Per procedir a la devolució d’un producte és imprescindible que aquest es trobi en perfecte estat i amb el seu corresponent embolcall original, i que tots els productes que requereixin estar refrigerats, s’hagin mantingut en fred per a la seva conservació.

Un cop rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per indicar-li els detalls de la devolució.

El client suportarà els costos de devolució dels béns.

10.POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Si un producte arriba en mal estat, desenvasat o danyat pel transport, es pot procedir a realitzar la devolució en un termini de 7 dies de la recepció de la comanda.   Es pot realitzar la devolució d’un article o la totalitat de la comanda, contactant amb nosaltres telefònicament al mòbil 606 90 22 77, o bé, enviant un e-mail a obrador@casafigols.com explicant el motiu de la devolució.

Nosaltres ens encarregarem que l’empresa de transport reculli la mercaderia del seu domicili.

En cas que la devolució sigui aliena a un desperfecte o error en el producte, admetrem devolucions dins dels primers 3 dies naturals des de la data de recepció, sempre que es compleixin les condicions regulades en la Llei 3/2014 de 27 de març, article 71 d’ordenació de comerç la qual indica que el producte ha de ser retornat en les mateixes condicions que va arribar i no haver estat desenvasat. Ha de ser retornat en transport refrigerat tal com es va enviar.

El reemborsament del valor de la mercaderia es realitzarà en un termini màxim de 5 dies de la recepció, una vegada comprovem en el nostre magatzem el bon estat de la mateixa. El client haurà d’assumir els costos de l’enviament refrigerat i el preu d’aquests costos varia segons la zona, per la qual cosa s’haurà de consultar quan es faci la petició de devolució.

11.ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant CASA FIGOLS el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client a través de l’adreça de correu electrònic obrador@casafigols.com

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informació al consumidor i usuari sobre el dret de desistiment

Dret de desistiment

Vostè té dret a desistir del present contracte en un termini de catorze dies naturals sense necessitat de justificació. Llevat que el producte es trobi dins de les excepcions del dret de desistiment segons el que s’indica en l’apartat 9 d’aquestes condicions generals de contractació.

El termini de desistiment expirarà als catorze dies naturals del dia que vostè o un tercer per indicat per vostè, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Procediment per exercir el seu dret de desistiment:

Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos pels mitjans que posem a la seva disposició, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació referent a l’exercici per part seva d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de d’entrega (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part seva d’una modalitat d’entrega diferent a la modalitat menys costosa del lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas,  com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat per vostè per a la transacció inicial, tret que vostè hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Vostè haurà de retornar o entregar directament els béns a EMBOTITS CASOLANS DE MONTMAJOR CASA FIGOLS SL, Plaça del Mercat, 6 – 08612 Montmajor – Barcelona, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà finalitzat el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Vostè haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns”.

FORMULARI DE DESISTIMENT

A l’atenció de:

EMBOTITS CASOLANS DE MONTMAJOR CASA FIGOLS SL

Plaça del Mercat, 6 – 08612 Montmajor – Barcelona.

Mail: casafigols@casafigols.com

Per la present comunico que desisteixo del contracte de venda celebrat amb vostès en relació als següents productes i/o serveis:

PRODUCTE / SERVEIREFERÈNCIA
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Número de comanda: 
Data de comanda:Recepció de la comanda:

DADES DEL CONSUMIDOR

Nom i cognoms:

CIF/NIF/NIE:

Adreça:

Telèfon:

Mail:

A ________________________ a _____ de __________________ de ______ .

Signatura:

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: EMBOTITS CASOLANS DE MONTMAJOR CASA FIGOLS SL; Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats i enviar comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a casafigols@casafigols.com

FORMULARI DE RECLAMACIONS

A l’atenció de:

EMBOTITS CASOLANS DE MONTMAJOR CASA FIGOLS SL

Plaça del Mercat, 6 – 08612 Montmajor – Barcelona

Mail: casafigols@casafigols.com

PRODUCTE / SERVEIREFERÈNCIA
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

MOTIU DE LA RECLAMACIÓ:

Número de comanda: 
Data de comanda:Recepció de la comanda:

DADES DEL RECLAMANT

Nom i cognoms:

CIF/NIF/NIE:

Adreça:

Telèfon:

Mail:

A ________________________ a _____ de __________________ de ______ .

Signatura:

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: EMBOTITS CASOLANS DE MONTMAJOR CASA FIGOLS SL; Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats i enviar comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a casafigols@casafigols.com